De Sterke Arm – Veenendaal

In samenwerking met een particuliere belegger heeft Ingenious Vastgoed van een locale woningcorporatie, onder goedkeuring van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 81 sociale huurappartementen, 10 garageboxen en 1 commerciele ruimte aangekocht. De verhuur van de objecten wordt doorgezet en zodra er mutatie optreed worden de objecten verkocht.