Activiteiten

 • Wonen en commercieel

  De wensen en behoeften van de eindgebruiker staan centraal in ons ontwikkelingsproces, zowel bij woningbouw als commercieel vastgoed. Door te inspireren willen wij een leef- en werkomgeving creëren waarin mensen zich prettig voelen. Dit doen wij op uitbreidings-, herstructurerings- maar ook steeds vaker op herontwikkelingslocaties. Wij ontwikkelen met respect voor de historische waarde, de omgeving en met oog op de toekomst. Vanuit een conceptuele benadering en de juiste doelgroepspecificatie in de initiatieffase worden locaties geoptimaliseerd en optimaal vormgegeven.

 • Concepten

  Naast een doelgerichte ontwikkeling, vraagt de huidige markt ook steeds vaker om een conceptuele benadering van een eindproduct. Door onze ervaring op het gebied van met name woningbouwontwikkeling voor woningcorporaties en (institutionele)beleggers beschikken wij over de capaciteit om met onze conceptuele benadering (financieel) moeilijke projecten om te buigen naar een haalbaar eindproduct zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid.

 • Grondzaken

  Vanwege de forse daling van grondprijzen komen grootschalige uitbreidingsgebieden steeds vaker onder water te staan of raken deze in een slob. Door de ervaring die wij bezitten vanuit onze eigen grondexploitaties zijn wij een goede partner voor overheden, beleggers en ontwikkelingsbedrijven die hiermee te maken krijgen. Met die kennis adviseren en begeleiden wij partijen bij de verwerving, ontwikkeling en uitgifte van (omvangrijke) grondposities.

 • Duurzaamheid en energie

  In onze ontwikkelingen integreren wij natuur, water, energiebesparende, levensloopbestendige en milieuvriendelijke aspecten, omdat dit een steeds belangrijker aspect is vanwege de aanscherpende overheidseisen maar ook als basis dient voor het realiseren van een toekomstbestendig eindproduct. Het doel is altijd om het product, zowel op bouwkundig als technisch niveau, efficiënter en effectiever met energie en zijn omgeving om te laten gaan.

 • Zorg en welzijn

  Met de groeiende behoefte aan specifieke zorg in combinatie met de continu veranderende wet- en regelgeving wordt deze sector voor de vastgoedbranche steeds specifieker. Inmiddels hebben wij op basis van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied, samen met zorgverleners en zorgadviseurs, ervaring opgedaan hoe zo’n product te realiseren is binnen de zorgkaders en -budgetten zonder ook hier afbreuk te hoeven doen aan kwaliteit en duurzaamheid. Dit maakt ons de ideale, risicodragende, samenwerkingspartner voor zorginstellingen die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting voor hun clienten.

 • Vastgoedbeleggingen

  Bij een solide en duurzame vastgoedbelegging komen heel wat zaken kijken. Naast het juiste gevoel bij het vastgoed, de gebruikers en de plek is het juridisch-, fiscaal en technisch due diligence van cruciaal belang om vroegtijdig risico’s te signaleren en uiteindelijk de juiste beslissing te nemen. De beleggingen die voor Ingenious en haar partners in aanmerking komen zijn beleggingen met direct rendement op basis van huuropbrengsten of indirect rendement door waardeontwikkeling of toekomstpotentie van het vastgoed. Door onze ervaring met het verwerven en verkopen van commercieel vastgoed, maar vooral met (complexgewijze) woningbouw, weet de belegger dat hij bij ons altijd de juiste keuze heeft gemaakt om zijn geld te laten renderen.